Projelendirme Süreci

 

Plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında belirleniyor.

Yapı projelerinin nasıl hazırlatılması gerektiği yine İmar Yönetmeliği'nde yer alıyor. Yönetmelik hükümlerine göre yapı sahibi veya vekilince 55 inci maddede sayılan belgelere göre ilgili kanun, plan, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere bu maddede belirtilen projeleri şahkulluoğlu inşaat olarak hazırlıyoruz.

Şahkulluoğlu İnşaat Olarak 9 Madde de Projeyi Hazırlıyoruz

a)   Mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanır ve bu proje;

1)    Vaziyet planı,

2)    Kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu,

3)    Bağımsız bölümler ile ortak alanların brüt inşaat alanı, eklentiler ve toplam yapı inşaat alanının yer aldığı metrekare cetveli,

4)    Bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat planları,

5)    Çatı planı,

6)    Kat ve çatı planlarına ilişkin bir tanesi ortak merpenden geçmek üzere en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş,

7)    Toprak kazı hesabı,

8)    Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje ve uygulama projeleri,

9) Otopark, sığınak ve ağaç hesaplarından, oluşmaktadır.

Ayrıca ilgili mühendis ve mimarlarca hazırlanan; asansör avan projesi, ısı ve su yalıtım projesi veya raporu, gürültüye karşı korunma proje veya raporu, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projesi de eklenir.


Copyrigt © 2014 Şahkulluoğlu İnşaat-Tüm hakları saklıdır ®

DESIGN & DEVELOPMENT BY